Garantivillkor

Lafayette radio AB åtar sig att kostnadsfritt reparera fel som förelegat vid leverans inom 3 år för radiodel och inom 1 år för tillbehör samt batterier.

För att ha rätt till service måste Du kunna uppvisa originalkvitto med uppgifter om inköpsdatum.

Garantin omfattar således exempelvis inte normal förslitning och förbrukningsmaterial såsom batterier och antenner. Garantin omfattar inte heller fel som beror på olyckshändelse, onormalt brukande, försummat underhåll, oriktig skötsel, felaktig spänning, felaktig strömart, ändring, ingrepp eller reparation som inte utförts av Lafayette eller annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller om apparatens tillverkningsnummer utplånats eller förvanskats eller om inköpskvitto inte medföljer apparaten vid reklamationen. Garantin gäller inte heller fel som orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör.

Köparen skall på egen risk och bekostnad sända eller lämna apparaten till, Lafayette Radio AB Artillerigatan 25, 415 03 GÖTEBORG, tfn 031-84 04 30 varvid originalkvitto medföljer apparaten.

Lafayettes åtagande att reparera fel som förelegat vid leveransen utgör Lafayettes enda åtagande enligt denna garanti. Köparen kan inte göra några andra anspråk mot Lafayette. Således har köparen exempelvis inte rätt till ersättning för skada till följd av fel.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.