Garantivillkor

Lafayette radio AB åtar sig att kostnadsfritt reparera fel som förelegat vid leverans inom 3 år för radiodel och inom 1 år för tillbehör samt batterier.

För att ha rätt till service måste Du kunna uppvisa originalkvitto med uppgifter om inköpsdatum.

Garantin omfattar således exempelvis inte normal förslitning och förbrukningsmaterial såsom batterier och antenner. Garantin omfattar inte heller fel som beror på olyckshändelse, onormalt brukande, försummat underhåll, oriktig skötsel, felaktig spänning, felaktig strömart, ändring, ingrepp eller reparation som inte utförts av Lafayette eller annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller om apparatens tillverkningsnummer utplånats eller förvanskats eller om inköpskvitto inte medföljer apparaten vid reklamationen. Garantin gäller inte heller fel som orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör.

Köparen skall på egen risk och bekostnad sända eller lämna apparaten till, Lafayette Radio AB Artillerigatan 25, 415 03 GÖTEBORG, tfn 031-84 04 30 varvid originalkvitto medföljer apparaten.

Lafayettes åtagande att reparera fel som förelegat vid leveransen utgör Lafayettes enda åtagande enligt denna garanti. Köparen kan inte göra några andra anspråk mot Lafayette. Således har köparen exempelvis inte rätt till ersättning för skada till följd av fel.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy